İvme nedir nasıl hesaplanır ?

GuzzeL

Global Mod
Global Mod
Ivme Nedir?

Ivme, fizikte, bir cismin hareketi srasnda degisen hznn, hareketin devam ederken sabit kalms olan hzna orandr. Ivme birimsel olarak m/s2 (metre/saniye kare) cinsindendir. Ivme, bir cismin sabit bir hzla hareket etmekte oldugu durumda sfra esittir. Ivmenin ne oldugunu daha iyi anlamak icin, bir cismin hareketinin nasl degistigini incelemek gerekmektedir.

Ivme Nasl Hesaplanr?

Ivme, bir cismin hareketinin degisimini olcmek icin kullanlan bir matematiksel kavramdr. Ivme, bir cismin sabit hzla hareket ederken, hareketinin degistigi herhangi bir anlarda hesaplanabilir. Bir cismin hareketinin degistigi herhangi bir anlarda, ivme, cismin hareketindeki degisimin hzna esit olur.

Ivme, bir cismin hareketinin degisimini olcmek icin, Newton'un ikinci hareket kanunu kullanlarak hesaplanr. Newton'un ikinci hareket kanunu, cismin hareketindeki herhangi bir degisimin, cismin kutlesine ve cisme uygulanan kuvvetler arasndaki iliskiyi tanmlayan matematiksel bir kanundur. Ivme, Newton'un ikinci hareket kanunu ile hesaplanrken, cisme uygulanan kuvvetlerin toplamnn cismin kutlesine oran olarak hesaplanr:

ivme = kuvvet / kutle

Yani, ivme bir cisme uygulanan kuvvetin, cismin kutlesine oran olarak hesaplanr. Daha kolay bir sekilde, ivme, bir cismin hareketindeki degisimin hz olarak da tanmlanabilir.

Sonuc

Ivme, fizikte, bir cismin hareketi srasnda degisen hznn, hareketin devam ederken sabit kalms olan hzna orandr. Ivme, Newton'un ikinci hareket kanunu ile kutle ve kuvvet arasndaki iliski ile hesaplanr. Ivme, bir cismin hareketindeki degisimin hz olarak da tanmlanabilir. Ivme, birimsel olarak m/s2 (metre/saniye kare) cinsindendir.
 
Üst